Activiteiten

UW BOEKHOUDING

 • Boeken van facturen, documenten en financiële rekeningen
 • Opmaken van de balans en de resultatenrekening
 • Opmaken en neerleggen van de jaarrekening
 • Verzorgen van de analyse van uw bedrijf / activiteit
 • Controle van uw documenten
 • Alle verplichte statistieken (intrastat, structuurenquête,…) opmaken en versturen naar de verschillende federale
  overheidsdiensten
 • Aanbieden electronisch archief
 • Fiscale administratie

UW FISCALE ADMINISTRATIE

 • BTW aangiften – maandelijks / kwartaal
 • BTW listing / jaarlijkse klantenlijst
 • Intracommunautaire opgaven – maandelijks / kwartaal
 • Opmaak aangiften roerende voorheffing
 • Opmaak aangiften provinciebelastingen
 • Opmaak aangiften bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders
 • Opmaak fiscale aangiften (vennootschap – en personenbelastingen, RPB, BNI, successierechten)
 • Opmaak en bepalen van voorafbetalingen belastingen
 • Fiscale controles, controles nieuwbouw BTW
 • Fiscale aangifte en aangiften i.v.m. onroerend patrimonium
 • Fiscale bijlagen voor alle aangiften
 • Aanvragen teruggave buitenlandse BTW
 • Fiscale balans en resultatenrekening
  –  Zowel voor natuurlijke personen, bedrijfsleiders, vrije beroepen, vzw’s, kmo’s en grote ondernemingen

SAMEN MET DE
SOCIALE SECRETARIATEN EN
ANDERE SOCIALE VERZEKERINGEN
STAAN WE U BIJ IN UW SOCIALE
VERPLICHTINGEN

 • Maandelijkse loonopgaven
 • Bijstand bij aanwervingen, inschrijvingen en attesten
 • Controle van opgaven en fiscale attesten
 • Aanvraag, controle en bijstand bij sociale verzekeringen zelfstandigen

NAAST DE DOOR U
MEEST GEKENDE KERNTAKEN
KUNNEN WIJ U OOK JURIDISCHE
BIJSTAND VERLENEN

 • Bij oprichting, herstructurering, verkoop, overlating, fusie van uw bedrijf / activiteit
  • Financieel plan
  • Voorbeeld statuten
  • Voorbereiding en bijstand voor vergunningen, publicaties, registraties en andere formaliteiten
  • Bepaling van beschikbare en nodige middelen
  • Opmaak tussentijdse staten en vermogen voor cliënten, commissarissen, bedrijfsrevisoren, accountants en financiële instellingen
  • Elke wijziging binnen uw bedrijvigheid
  • Bijstand bij notaris,
  • Publicaties Belgische Staatsblad
  • ….
 • Onderzoek naar uw klanten en leveranciers

BIJSTAND BIJ ALLE
FINANCIËLE VERPLICHTINGEN
EN AANVRAGEN,
ALS ONAFHANKELIJKE PARTNER

BIJSTAND BIJ AL
UW PAPIERWERK/
ADMINISTRATIEVE
TAKEN

STAATSBAAN 107-109
9870 ZULTE

KANTOOR@AT4U.BE    I    T + 32 9 388 67 57